Show technical fields Hide technical fields
Process Id: 768
Started: 2022-03-17 20:23:55
Command: C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
Object Id: %SystemRoot%\system32\svchost.exe
Product Id: svchost.exe
Startup mode: Auto
Name: Hostproces voor Windows-services
Version: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Supplier: Microsoft Corporation
Product name: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
Product version: 6.1.7600.16385
Memory usage: 9748480
File size: 27136
CPU time: 3
Service: RPC Endpoint Mapper: Hiermee worden RPC-interfaces omgezet in eindpunten van het transport. Als deze service wordt gestopt of uitgeschakeld, werken de RPC-services (Remote Procedure Call) niet goed.
Service: Remote Procedure Call (RPC): Met de RPCSS-service kan het servicebesturingsbeheer van COM- en DCOM-servers worden uitgevoerd. Met deze service worden aanvragen voor objectactivering, objectexportresolutie en gedistribueerde garbagecollection voor COM- en DCOM-servers uitgevoerd. Als deze service wordt stopgezet of uitgeschakeld, functioneren programma's die COM of DCOM gebruiken, niet langer correct. Het wordt ten zeerste aanbevolen de RPCSS-service uit te voeren.
User: NetworkService
Short hash: 467E7D97CF04DC355D7DE38CB8086B9C353D9C14
Version hash: E543F0E9727DDFD8D8111C7A53E28612803969CA