Show technical fields Hide technical fields
Process Id: 940
Started: 2022-03-17 20:23:57
Command: C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
Object Id: %SystemRoot%\System32\svchost.exe
Product Id: svchost.exe
Startup mode: Auto
Name: Hostproces voor Windows-services
Version: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Supplier: Microsoft Corporation
Product name: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
Product version: 6.1.7600.16385
Memory usage: 150044672
File size: 27136
CPU time: 48
Service: Windows Audio Endpoint Builder: Hiermee worden audioapparaten voor de Windows Audio-service beheerd. Als deze service wordt gestopt, functioneren audioapparaten en geluidseffecten niet juist. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart.
Service: Offline Files: Met de Offline Files-service worden onderhoudsactiviteiten op de cache voor offlinebestanden uitgevoerd, wordt gereageerd op gebeurtenissen met betrekken tot aan- en afmelden van gebruikers, wordt de interne werking van de openbare API geïmplementeerd en worden interessante gebeurtenissen verzonden naar personen die geïnteresseerd zijn in activiteiten in offlinebestanden en wijzigingen in de status van de cache.
Service: Human Interface Device Access: Hiermee krijgt u algemene invoertoegang voor apparaten met een speciale gebruikersinterface, die het gebruik van voorgedefinieerde toetsen op toetsenborden, afstandsbedieningen en andere multimedia-apparaten activeert en onderhoudt. Als deze service wordt gestopt, functioneren de toetsen die door deze service worden beheerd niet. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die van deze service afhankelijk zijn niet worde gestart.
Service: Network Connections: Hiermee worden objecten in de map Netwerk- en inbelverbindingen beheerd. In deze map worden zowel LAN- als externe verbindingen weergegeven.
Service: Program Compatibility Assistant Service: Deze service biedt ondersteuning voor de Assistent voor programmacompatibiliteit (PCA). PCA controleert programma's die door de gebruiker worden geïnstalleerd en uitgevoerd en detecteert bekende compatibiliteitsproblemen. Als deze service wordt uitgeschakeld, zal PCA niet correct werken.
Service: Superfetch: Hiermee worden systeemprestaties op pijl gehouden en in de loop van de tijd verbeterd.
Service: Distributed Link Tracking Client: Hiermee worden koppelingen tussen NTFS-bestanden in een computer of tussen computers in een netwerk bijgehouden
Service: Remote Desktop Services UserMode Port Redirector: Hiermee wordt het omleiden van printers, stations en poorten voor RDP-verbindingen mogelijk gemaakt
Service: Desktop Window Manager Session Manager: Hiermee worden opstart- en onderhoudsservices voor Beheer van bureaubladvensters geboden
Service: WLAN AutoConfig: De WLANSVC-service biedt de logica die vereist voor het configureren, ontdekken, verbinden met en het verbreken van de verbinding met een draadloos LAN-netwerk (WLAN) zoals gedefinieerd in de IEEE 802.11-standaarden. Het bevat ook de logica om van uw computer een toegangspunt voor software te maken, zodat andere apparaten of computers draadloos verbinding kunnen maken met uw computer door middel van een WLAN-adapter die dit ondersteunt. Als u de WLANSVC-service stopt of uitschakelt, worden alle WLAN-adapters op uw computer ontoegankelijk voor het Windows UI-netwerk. We raden u aan om de WLANSVC-service uit te voeren als uw computer een WLAN-adapter heeft.
Service: Portable Device Enumerator Service: Hiermee wordt het groepsbeleid voor verwisselbare apparaten voor massaopslag geforceerd. Hierdoor kunnen toepassingen zoals Windows Media Player en de wizard Afbeeldingen importeren inhoud overzetten en synchroniseren via verwisselbare apparaten voor massaopslag.
Service: Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework: Hiermee worden processen voor stuurprogramma's in gebruikersmodus gemaakt en beheerd. Deze service kan niet worden gestopt.
User: LocalSystem
Short hash: 467E7D97CF04DC355D7DE38CB8086B9C353D9C14
Version hash: E543F0E9727DDFD8D8111C7A53E28612803969CA

/ Feedback

Yet unknown under this operating system

We have not yet encountered this version before under this operating system.

If you do not recognize this item, please run an anti-malware scan just to be sure. Also perform another scan in a few days to see the status of this version or subscribe this computer and receive any warnings and/or update messages per email.

Link: https://download.microsoft.com

FeedbackReference to a web page or a textual explanation