Show technical fields Hide technical fields
Process Id: 988
Started: 2022-03-17 20:23:57
Command: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
Object Id: %SystemRoot%\system32\svchost.exe
Product Id: svchost.exe
Startup mode: Auto
Name: Hostproces voor Windows-services
Version: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Supplier: Microsoft Corporation
Product name: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
Product version: 6.1.7600.16385
Memory usage: 51646464
File size: 27136
CPU time: 65
Service: Application Information: Hiermee kunnen interactieve toepassingen met aanvullende administator-bevoegdheden worden uitgevoerd. Als deze service wordt gestopt, kunnen gebruikers geen toepassingen met aanvullende administrator-bevoegdheden starten, die mogelijk nodig zijn om gewenste taken te kunnen uitvoeren.
Service: Application Management: Hiermee worden de aanvragen voor installatie, verwijdering en inventarisatie verwerkt voor software die via Groepsbeleid wordt gedistribueerd. Als de service is uitgeschakeld, kunnen gebruikers software die via Groepsbeleid wordt gedistribueerd, installeren, verwijderen of inventariseren. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen alle services die hier uitdrukkelijk van afhankelijk zijn niet worden gestart.
Service: Background Intelligent Transfer Service: Hiermee worden op de achtergrond bestanden verplaatst door de ongebruikte bandbreedte in het netwerk te benutten. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen toepassingen die ervan afhankelijk zijn, zoals Windows Update of MSN Explorer, niet automatisch programma's en andere gegevens downloaden.
Service: Computer Browser: Hiermee wordt een bijgewerkte lijst met computers op het netwerk bijgehouden. De lijst wordt aan browsercomputers aangeboden. Als deze service is gestopt, wordt de lijst niet meer bijgehouden of bijgewerkt. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart.
Service: Certificate Propagation: Kopieert gebruikerscertificaten en basiscertificaten van smartcards naar het certificaatarchief van de huidige gebruiker, detecteert wanneer een smartcard in een smartcardlezer wordt geplaatst en installeert zonodig het Plug en Play-ministuurprogramma voor de smartcard.
Service: Extensible Authentication Protocol: De EAP-service (Extensible Authentication Protocol) zorgt voor netwerkverificatie bij scenario's zoals bekabelde en draadloze 802.1x-verbindingen, VPN en NAP (Network Access Protection). EAP levert ook API's (Application Programming Interfaces) die tijdens het verificatieproces worden gebruikt door netwerkclients, waaronder draadloze en VPN-clients. Als u deze service uitschakelt, krijgt deze computer geen toegang tot netwerken waarop EAP-verificatie vereist is.
Service: IKE and AuthIP IPsec Keying Modules: De service IKEEXT fungeert als host voor de sleutelmodules IKE (Internet Key Exchange) en AuthIP (Authenticated Internet Protocol). Deze sleutelmodules worden gebruikt voor verificatie en sleuteluitwisseling in IPsec (IP-beveiliging). Als u de service IKEEXT stopt of uitschakelt, wordt de uitwisseling van IKE/​AuthIP-sleutels met peercomputers uitgeschakeld. Omdat IPsec is geconfigureerd voor het gebruik van IKE/​AuthIP, veroorzaakt het stoppen of uitschakelen van de service IKEEXT IPsec-fouten en wordt de beveiliging van het systeem mogelijk in gevaar gebracht. Het wordt sterk aanbevolen om de service IKEEXT in te schakelen.
Service: IP Helper: Biedt tunnelconnectiviteit via IPv6-overgangstechnologie (6to4, ISATAP, Port Proxy en Teredo) en IP-HTTPS. Als deze service wordt gestopt, profiteert de computer niet langer van de voordelen die deze technologieën op verbindingsgebied bieden.
Service: Server: Hiermee wordt ondersteuning geboden voor het via het netwerk delen van bestanden, printers en named pipes voor deze computer. Als deze service is gestopt, zijn deze functies niet beschikbaar. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart.
Service: Multimedia Class Scheduler: Hiermee wordt werk vergelijkend geprioritiseerd, gebaseerd op prioriteiten van taken op het hele systeem. Dit is voornamelijk bedoeld voor multimediatoepassingen. Als deze service wordt gestopt, vallen de afzonderlijke taken terug naar de standaardprioriteit
Service: User Profile Service: Met deze service kunnen gebruikersprofielen worden geladen en verwijderd. Als deze service wordt gestopt of uitgeschakeld, kunnen gebruikers zich niet meer aan- of afmelden, hebben toepassingen mogelijk problemen bij toegang tot gegevens van gebruikers, en kunnen onderdelen die meldingen over profielgebeurtenissen ontvangen, deze meldingen niet meer ontvangen.
Service: Task Scheduler: Hiermee kan een gebruiker geautomatiseerde taken configureren en plannen op deze computer. De service fungeert ook als host voor meerdere taken die essentieel zijn voor het Windows-systeem. Als deze service wordt gestopt of uitgeschakeld, kunnen deze taken niet op de geplande tijd worden uitgevoerd. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die afhankelijk van deze service niet worden gestart.
Service: System Event Notification Service: Hiermee worden systeemgebeurtenissen gecontroleerd en krijgen abonnees op het COM+-gebeurtenissysteem een melding als deze gebeurtenissen optreden
Service: Remote Desktop Configuration: De service voor Extern bureaublad-configuratie (RDCS) is verantwoordelijk voor alle configuratieactiviteiten en sessieonderhoudsactiviteiten voor Extern bureaublad en Extern bureaublad-services, waarvoor de SYSTEEM-context nodig is. Dit is inclusief tijdelijke mappen per sessie, Extern bureaublad-thema's en Extern bureaublad-certificaten.
Service: Shell Hardware Detection: Deze service verzorgt meldingen bij AutoPlay-hardwaregebeurtenissen
Service: Themes: Hiermee kunnen thema's voor de gebruikerservaring worden beheerd
Service: Windows Management Instrumentation: Dit is een gemeenschappelijke interface en objectmodel voor toegang tot beheergegevens over besturingssystemen, apparaten, toepassingen en services. Als deze service wordt gestopt zal de meeste windows-software niet juist werken. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van de service afhankelijk zijn niet worden gestart.
Service: Windows Update: Hiermee wordt de mogelijkheid om updates voor Windows en andere programma's te zoeken, te downloaden en te installeren ingeschakeld. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen gebruikers van deze computer Windows Update of de functie voor het automatisch bijwerken niet gebruiken, en programma's kunnen de API Windows Update Agent (WUA) niet gebruiken.
User: LocalSystem
Short hash: 467E7D97CF04DC355D7DE38CB8086B9C353D9C14
Version hash: E543F0E9727DDFD8D8111C7A53E28612803969CA

/ Feedback

Yet unknown under this operating system

We have not yet encountered this version before under this operating system.

If you do not recognize this item, please run an anti-malware scan just to be sure. Also perform another scan in a few days to see the status of this version or subscribe this computer and receive any warnings and/or update messages per email.

Link: https://download.microsoft.com

FeedbackReference to a web page or a textual explanation