Show technical fields Hide technical fields
Process Id: 3588
Started: 2022-03-17 20:26:18
Command: C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
Object Id: %SystemRoot%\system32\svchost.exe
Product Id: svchost.exe
Startup mode: Manual
Name: Hostproces voor Windows-services
Version: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Supplier: Microsoft Corporation
Product name: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
Product version: 6.1.7600.16385
Memory usage: 5877760
File size: 27136
CPU time: 0
Service: IPsec Policy Agent: IPsec (IP-beveiliging) ondersteunt peerverificatie op netwerkniveau, verificatie van gegevensoorsprong, gegevensintegriteit, vertrouwelijkheid (versleuteling) en beveiliging tegen opnieuw afspelen. Deze service controleert dat IPsec-beleid dat met de module IP-beveiligingsbeleidspakketten of het hulpprogramma op de opdrachtregel 'netsh ipsec' is gemaakt. Als u deze service stopt, kunnen er netwerkproblemen optreden als volgens het beleid IPsec voor verbindingen is vereist. Extern beheer van Windows Firewall is niet beschikbaar wanneer deze service is gestopt.
User: NetworkService
Short hash: 467E7D97CF04DC355D7DE38CB8086B9C353D9C14
Version hash: E543F0E9727DDFD8D8111C7A53E28612803969CA

/ Feedback

Yet unknown under this operating system

We have not yet encountered this version before under this operating system.

If you do not recognize this item, please run an anti-malware scan just to be sure. Also perform another scan in a few days to see the status of this version or subscribe this computer and receive any warnings and/or update messages per email.

Link: https://download.microsoft.com

FeedbackReference to a web page or a textual explanation