Show technical fields Hide technical fields
Process Id: 900
Started: 2022-03-17 20:23:56
Command: C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Object Id: %SystemRoot%\System32\svchost.exe
Product Id: svchost.exe
Startup mode: Auto
Name: Hostproces voor Windows-services
Version: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Supplier: Microsoft Corporation
Product name: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
Product version: 6.1.7600.16385
Memory usage: 20058112
File size: 27136
CPU time: 1
Service: Windows Audio: Hiermee wordt audio voor op Windows-gebaseerde programma's beheerd. Als deze service wordt gestopt, functioneren audioapparaten en geluidseffecten niet juist. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart.
Service: DHCP-client: Hiermee worden IP-adressen en DNS-records voor deze computer geregistreerd en bijgewerkt. Als deze service wordt gestopt, ontvangt de computer geen dynamische IP-adressen en DNS-updates meer. Als de service wordt uitgeschakeld, zullen services die ervan afhankelijk zijn niet worden gestart.
Service: Windows Event Log: Hiermee worden gebeurtenissen en gebeurtenislogboeken beheerd. De service biedt ondersteuning voor het registreren van gebeurtenissen, het zoeken in en abonneneren op gebeurtenissen, het archiveren van gebeurtenislogboeken en het beheren van metagegevens van gebeurtenissen. Gebeurtenissen kunnen zowel in XML als in normale tekst worden weergegeven. Als deze service wordt gestopt, wordt mogelijk de veiligheid en betrouwbaarheid van de computer minder.
Service: TCP/​IP NetBIOS Helper: Hiermee wordt ondersteuning geboden voor NetBIOS via TCP/​IP (NetBT) en wordt NetBIOS-naamomzetting voor clients in het netwerk ingeschakeld, zodat gebruikers bestanden kunnen delen, afdrukken en zich bij het netwerk kunnen aanmelden. Als deze service wordt gestopt, zijn deze functies niet meer beschikbaar. Als de service wordt uitgeschakeld, zullen alle services die ervan afhankelijk zijn niet worden gestart.
Service: Security Center: De WSCSVC-service (Windows Security Center) bewaakt en rapporteert beveiligingsstatusinstellingen op de computer. De statusinstellingen omvatten het firewallprogramma (ingeschakeld/​uitgeschakeld), het antivirusprogramma (ingeschakeld/​uitgeschakeld/​verouderd), het antispywareprogramma (ingeschakeld/​uitgeschakeld/​verouderd), Windows Update (updates handmatig of automatisch downloaden en installeren), Gebruikersaccountbeheer (ingeschakeld/​uitgeschakeld) en de internetinstellingen (aanbevolen/​niet aanbevolen). De service biedt COM API's voor Independent Software Vendors (ISV's) voor het registreren en vastleggen van de status van hun producten bij de service Beveiligingscentrum. De gebruikersinterface van het Onderhoudscentrum gebruikt de service om systray-waarschuwingen en een grafische weergave van de beveiligingsstatus in het onderdeel Onderhoudscentrum van het Configuratiescherm te bieden. Netwerktoegangsbeveiliging (NAP) gebruikt de service om de beveiligingsstatus van clients te rapporteren aan de Network Policy Server van NAP om beslissingen in verband met netwerkquarantaine te nemen. De service heeft ook een openbare API waarmee externe consumenten de geaggregeerde beveiligingsstatus van het systeem via een programma kunnen ophalen.
User: LocalService
Short hash: 467E7D97CF04DC355D7DE38CB8086B9C353D9C14
Version hash: E543F0E9727DDFD8D8111C7A53E28612803969CA