Show technical fields Hide technical fields
Process Id: 1128
Started: 2022-03-17 20:24:03
Command: C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
Object Id: %SystemRoot%\system32\svchost.exe
Product Id: svchost.exe
Startup mode: Auto
Name: Hostproces voor Windows-services
Version: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Supplier: Microsoft Corporation
Product name: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
Product version: 6.1.7600.16385
Memory usage: 37036032
File size: 27136
CPU time: 30
Service: Cryptographic Services: Hiermee worden vier beheersservices geboden: de Catalog Database-service, die de handtekeningen van Windows-bestanden bevestigt en waarmee nieuwe programma's kunnen worden geïnstalleerd, de Protected Root-service, die op deze computer certificaten van vertrouwde basiscertificeringsinstanties toevoegt en verwijdert, Automatic Root Certificate Update-service, waarmee basiscertificaten van Windows Update worden opgehaald en scenarios zoals SSL worden ingeschakeld, en de Key-service, die helpt bij het inschrijven van deze computer voor certificaten. Als deze service wordt gestopt, werken deze beheersservices niet naar behoren. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die afhankelijk zijn van deze service niet worden gestart.
Service: DNS Client: De DNS Client-service (dnscache) slaat DNS (Domain Name System)-namen in de cache op en registreert de volledige computernaam voor deze computer. Als de service wordt gestopt, worden DNS-namen nog steeds herleid. Maar de resultaten van DNS-naamquery's worden niet in de cache opgeslagen en de naam van de computer wordt niet geregistreerd. Als de service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart.
Service: Workstation: Hiermee worden netwerkverbindingen van clients naar externe servers via het SMB-protocol tot stand gebracht en in stand gehouden. Als deze service is gestopt, zijn deze verbindingen niet beschikbaar. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart.
Service: Network Location Awareness: Hiermee wordt configuratie-informatie over het netwerk verzameld en opgeslagen, en krijgen programma's een melding als deze informatie wordt gewijzigd. Als deze service wordt gestopt, is de configuratie-informatie mogelijk niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen alle services die van deze service afhankelijk zijn, niet worden gestart.
Service: Remote Desktop Services: Hiermee kunnen gebruikers interactief verbinding maken met een externe computer. Extern bureaublad en de server voor de Extern bureaublad-sessiehost zijn afhankelijk van deze service. Als u wilt voorkomen dat deze computer extern wordt gebruikt, moet u de selectievakjes op het tabblad Externe verbindingen in het onderdeel Systeemeigenschappen van het Configuratiescherm uitschakelen.
User: NetworkService
Short hash: 467E7D97CF04DC355D7DE38CB8086B9C353D9C14
Version hash: E543F0E9727DDFD8D8111C7A53E28612803969CA