Show technical fields Hide technical fields
Process Id: 1912
Started: 2022-03-17 20:24:28
Command: C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
Object Id: %SystemRoot%\system32\svchost.exe
Product Id: svchost.exe
Startup mode: Auto
Name: Hostproces voor Windows-services
Version: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Supplier: Microsoft Corporation
Product name: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
Product version: 6.1.7600.16385
Memory usage: 11743232
File size: 27136
CPU time: 0
Service: Function Discovery Resource Publication: Hiermee worden deze computer en de netwerkbronnen die met deze computer zijn verbonden, gepubliceerd, zodat deze in het netwerk kunnen worden gevonden. Als deze service wordt gestopt, kunnen netwerkbronnen niet langer worden gepubliceerd, zodat ze niet meer door andere computers in het netwerk kunnen worden gevonden.
Service: SSDP Discovery: Hiermee worden netwerkapparaten en -services ontdekt die het SSDP-ontdekkingsprotocol gebruiken, zoals UPnP-apparaten. Hiermee worden ook SSDP-apparaten en -services aangekondigd die op de lokale computer worden uitgevoerd. Als deze service wordt gestopt, worden op SSDP gebaseerde apparaten niet ontdekt. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen alle services die van deze service afhankelijk zijn, niet worden gestart.
Service: Windows Connect Now - Config Registrar: WCNCSVC host de configuratie Windows Draadloze verbinding maken die de implementatie van het protocol van Microsofts Wi-Fi Protected Setup (WPS). Hiermee worden de draadloze LAN-instellingen geconfigureerd voor een toegangspunt (AP) of een Wi-Fi-apparaat. De service wordt zoals nodig gestart volgens programma.
User: LocalService
Short hash: 467E7D97CF04DC355D7DE38CB8086B9C353D9C14
Version hash: E543F0E9727DDFD8D8111C7A53E28612803969CA