Show technical fields Hide technical fields
Process Id: 576
Started: 2022-03-17 20:23:38
Command: C:\Windows\system32\lsass.exe
Object Id: %SystemRoot%\system32\lsass.exe
Product Id: lsass.exe
Startup mode: Auto
Name: Local Security Authority Process
Version: 6.1.7601.19007 (win7sp1_gdr.150915-0600)
Supplier: Microsoft Corporation
Product name: Microsoft® Windows® Operating System
Product version: 6.1.7601.19007
Memory usage: 26701824
File size: 31232
CPU time: 27
Service: CNG Key Isolation: De CNG Key Isolation-service wordt gehost door het LSA-proces. Met deze service wordt sleutelprocesisolatie geboden voor persoonlijke sleutels en bijbehorende cryptografische bewerkingen, zoals vereist door de Common Criteria. Door deze service worden langdurige sleutels opgeslagen en gebruikt in een beveiligd proces dat voldoet aan de vereisten van de Common Criteria.
Service: Security Accounts Manager: Het starten van deze service geeft aan andere services aan dat Security Accounts Manager (SAM) gereed is voor het accepteren van aanvragen. Het uitschakelen van deze service voorkomt dat andere services wordt gemeld dat SAM gereed is, wat tot gevolg kan hebben dat deze services niet juist kunnen worden gestart. Deze service moet niet worden uitgeschakeld.
Service: Credential Manager: Deze service biedt beveiligde opslag en beveiligd ophalen van referenties voor gebruikers, toepassingen en beveiligingsservice-pakketten.
User: LocalSystem
Short hash: 570E07C68C420235F0F7EC9719E61B685823B76D
Version hash: 13F2B30D606CA429773A857C04F1947B14876F15