Show technical fields Hide technical fields
Process Id: 964
Started: 2022-03-17 20:23:57
Command: C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
Object Id: %SystemRoot%\system32\svchost.exe
Product Id: svchost.exe
Startup mode: Auto
Name: Hostproces voor Windows-services
Version: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Supplier: Microsoft Corporation
Product name: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
Product version: 6.1.7600.16385
Memory usage: 21028864
File size: 27136
CPU time: 3
Service: COM+ Event System: Hiermee wordt ondersteuning voor SENS (System Event Notification Service) geboden, wat automatische distributie van gegevens voor het abonneren op COM-onderdelen (Component Object Model) mogelijk gemaakt. Als de service wordt stopgezet, wordt SENS afgesloten en kan deze service geen aan- en afmeldingsberichten bieden. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart.
Service: Function Discovery Provider Host: De FDPHOST-service is de host van de Function Discovery (FD)-netwerkdetectieproviders. Deze FD-providers leveren netwerkdetectieservices voor het SSDP-protocol (Simple Services Discovery Protocol) en het WS-D-protocol (Web Services – Discovery). Als u de FDPHOST-service stopt of uitschakelt, wordt de netwerkdetectie voor deze protocollen uitgeschakeld wanneer FD wordt gebruikt. Als deze service niet beschikbaar is, kunnen de netwerkservices die FD gebruiken en gebaseerd zijn op deze detectieprotocollen geen netwerkapparaten of -bronnen vinden.
Service: Windows Font Cache Service: Hiermee worden de prestaties van toepassingen geoptimaliseerd doordat de gegevens van vaak gebruikte lettertypen worden opgeslagen in de cache. Als deze service nog niet actief is, wordt deze door toepassingen gestart. U kunt deze service uitschakelen, maar dat kan de prestaties van toepassingen nadelig beïnvloeden.
Service: Network List Service: Hiermee worden de netwerken geïdentificeerd waarmee de computer een verbinding heeft gemaakt, worden eigenschappen van deze netwerken verzameld en opgeslagen en worden toepassingen gewaarschuwd wanneer deze eigenschappen worden gewijzigd.
Service: Network Store Interface Service: Hiermee worden netwerkmeldingen (zoals het toevoegen of verwijderen van interfaces) aan clients in gebruikersmodus geleverd. Als deze service wordt gestopt, wordt de netwerkverbinding verbroken. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen alle services die van deze service afhankelijk zijn, niet worden gestart.
Service: Diagnostic Service Host: De Diagnostic Service Host wordt gebruikt door de Diagnostic Policy-service om als host op te treden voor diagnostische onderdelen die in de context van een lokaal systeem moeten worden uitgevoerd. Als deze service wordt gestopt, werken de hiervan afhankelijke diagnostische onderdelen niet meer.
User: LocalService
Short hash: 467E7D97CF04DC355D7DE38CB8086B9C353D9C14
Version hash: E543F0E9727DDFD8D8111C7A53E28612803969CA