Show technical fields Hide technical fields
Process Id: 1500
Started: 2022-03-17 20:24:12
Command: C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
Object Id: %SystemRoot%\system32\svchost.exe
Product Id: svchost.exe
Startup mode: Auto
Name: Hostproces voor Windows-services
Version: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Supplier: Microsoft Corporation
Product name: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
Product version: 6.1.7600.16385
Memory usage: 13357056
File size: 27136
CPU time: 1
Service: Base Filtering Engine: De BFE (Base Filtering Engine) is een service waarmee u het firewall- en IPsec-beleid (IP-beveiliging) kunt beheren en gebruikersmodusfilters kunt implementeren. Als u de BFE-service stopt of uitschakelt, heeft dit een aanzienlijk negatief effect op de beveiliging van het systeem. Dit leidt ook tot onvoorspelbaar gedrag in IPsec-beheer en de firewalltoepassing.
Service: Diagnostic Policy Service: Met de Diagnostic Policy-service kunt u problemen met Windows-onderdelen vaststellen en oplossen. Als u deze service stopt, werkt de controle niet meer.
Service: Windows Firewall: Uw computer wordt met behulp van Windows Firewall beter beveiligd tegen niet-gemachtigde gebruikers die via internet of een netwerk toegang tot uw computer proberen te verkrijgen.
User: LocalService
Short hash: 467E7D97CF04DC355D7DE38CB8086B9C353D9C14
Version hash: E543F0E9727DDFD8D8111C7A53E28612803969CA