Technische velden tonen Technische velden verbergen
Proces Id: 1912
Gestart: 2022-03-17 20:24:28
Opdrachtregel: C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
Object Id: %SystemRoot%\system32\svchost.exe
Product Id: svchost.exe
Opstartmodus: Auto
Naam: Hostproces voor Windows-services
Versie: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Leverancier: Microsoft Corporation
Productnaam: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
Productversie: 6.1.7600.16385
Geheugengebruik: 11743232
Bestandsgrootte: 27136
CPU tijd: 0
Service: Function Discovery Resource Publication: Hiermee worden deze computer en de netwerkbronnen die met deze computer zijn verbonden, gepubliceerd, zodat deze in het netwerk kunnen worden gevonden. Als deze service wordt gestopt, kunnen netwerkbronnen niet langer worden gepubliceerd, zodat ze niet meer door andere computers in het netwerk kunnen worden gevonden.
Service: SSDP Discovery: Hiermee worden netwerkapparaten en -services ontdekt die het SSDP-ontdekkingsprotocol gebruiken, zoals UPnP-apparaten. Hiermee worden ook SSDP-apparaten en -services aangekondigd die op de lokale computer worden uitgevoerd. Als deze service wordt gestopt, worden op SSDP gebaseerde apparaten niet ontdekt. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen alle services die van deze service afhankelijk zijn, niet worden gestart.
Service: Windows Connect Now - Config Registrar: WCNCSVC host de configuratie Windows Draadloze verbinding maken die de implementatie van het protocol van Microsofts Wi-Fi Protected Setup (WPS). Hiermee worden de draadloze LAN-instellingen geconfigureerd voor een toegangspunt (AP) of een Wi-Fi-apparaat. De service wordt zoals nodig gestart volgens programma.
Gebruiker: LocalService
Verkorte hash: 467E7D97CF04DC355D7DE38CB8086B9C353D9C14
Versie hash: E543F0E9727DDFD8D8111C7A53E28612803969CA